Péče o stromy

Spolupracujeme s profesionálními arboristy, kteří zajístí veškerou péči o stromy. Výchovný řez, Zdravotní řez, Bezpečnostní řez, Redukční řez.

Výchovný řez

Provádí se v prvních letech po výsadbě. Cílem je tvar koruny, prosvětlení, úprava podchodné, podjezdové výšky, odstranění tlakového větvení, konkurenční větvení. Ttento řez je důležitý pro zdravý a našim požadavkům vyhovující vývin stromu.

Zdravotní řez

Zabezpečuje dlouhodobou funkčnost stromu a vysokou vitalitu.

Bezpečnostní řez

Odstraňují se větve suché, nalomené nebo jinak poškozené, které ohrožují nebo narušují statiku stromu.

Redukční řez

Výškové snížení koruny, zlepšení stability, celková redukce koruny, odstranění větví (elektrické vedení, konflikt s objekty, podjezdová výška, prosvětlení koruny).

Potřebujete kontejnerovou dopravu? Kontaktujte nás
 

Poslat dotaz / Objednat službu.